Uradna spletna stran Občine Duplek

Zahteva za izdajo mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE