Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o ohranjanju narave

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE