logotip1

    E: obcina.duplek@duplek.si | T: 02 684 09 11

Napovednik dogodkov

Ni dogodkov

Uradne ure

Ponedeljek

od 8.00 do 14.00 ure

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

od 8.00 do 12.00 ure in
od 13.00 do 16.00 ure

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

od 8.00 do 12.00 ure

Zadnji razpisi in objave

Projekti v teku

Vremenska napoved

Partly cloudy

8°C

Duplek

Sreda 11°C / 19°C Mostly sunny
Četrtek 7°C / 18°C PM showers
Petek 8°C / 19°C Mostly sunny

banner volitve

mojaobcina.si.fw

Novice in obvestila

Seznam potrjenih kandidatur za lokalne volitve 2014

Sep 18, 2014
Seznam potrjenih kandidatur za župana občine Duplek na volitvah 5.10.2014 Seznam…

PRETOK REKE DRAVE SE UMIRJA

Sep 13, 2014
Enote zaščite in reševanja poročajo, da se pretok reke Drave in njenih pritokov umirja.…

OBVESTILO OBČANOM NA POPLAVNEM OBMOČJU

Sep 13, 2014
Obvestilo Občina Duplek obvešča prebivalce stanujoče na poplavnem območju, da so bile,…

Začetek sanacije Osnovne šole Korena

Sep 05, 2014
V drugi polovici meseca avgusta smo pričeli z izvajanjem investicije Energetska sanacija…

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Sep 05, 2014
Javni medobčinski stanovanjski sklad je na svojih spletnih straneh objavil javni razpis…

Delna zapora občinske ceste v Žitečki vasi

Sep 03, 2014
Obveščamo vas, da bo predvidoma z dnem 8.9.2014 vzpostavljena delna zapora (občasno tudi…

Dogodki in prireditve

img 6264
Sep 05, 2014

Župan sprejel prvošolce

Župan Mitja Horvat je na prvi šolski dan sprejel prvošolčke v šolah občine Duplek.…
Jul 18, 2014

Dan nogometa v občini Duplek

Še ena sezona se je zaključila in po vzoru preteklih let smo tudi tokrat organizirali dan…
Jun 17, 2014

7. srednjeveški dan na gradu Vurberk

Ljubitelji zgodovinske dediščine in mitoloških izročil o kačjem gradu so ponovno doživeli…
Maj 16, 2014

Nova igrala na Vurberku in v Zimici

Glede na prihajajoče toplejše dni in preživljanje večine prostega časa na prostem, smo v…
Apr 18, 2014

Tudi letos smo izvedli spomladansko akcijo čiščenja okolja v občini Duplek

V Občini Duplek že tradicionalno vsako leto organiziramo spomladansko čistilno akcijo…

Vloge in obrazci

Izobraževanje in otroško varstvo

Vloga za uveljavitev pravice do denarnega prispevka ob rojstvu otroka

Za novorojenčke, ki imajo z enim od staršev prijavljeno stalno prebivališče v Občini Duplek, lahko starši vložijo vlogo za uveljavitev denarnega prispevka za novorojenčke. Vlogo je mogoče vložiti po tem, ko pridobijo davčno številko za otroka. Vloga se vloži na obrazcu , ki je priložen K vlogi je treba priložiti še izjavo za Poštno banko. Oba obrazca sta objavljena v prilogi. Rok za vložitev vloge je 9 mesecev od dne otrokovega rojstva.

Okolje in prostor

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Po 143. členu Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini v kateri gradi objekt. Po 144. členu ZUreP-1 je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZG

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZON

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZVKD-1

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZPN

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo soglasja k PGD

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za izdajo kopij kartografskih delov prostorskih aktov

Obrazec - pobuda za spremembo namembnosti zemljišč

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov

Nadomestilo za uporabo stavbnih
Socialno varstvo
Splošno

Vloga za vračilo plačane takse

Povračilo upravne takse je po Zakonu o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 88/2010) možno v primerih, kot jih navajata 17. in 18. člen zakona. Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil. Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.«. Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.«. Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi. Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.

 

piso

mb knjiznica

euprava

turisticno-drustvo-vurberk

osnovnasoladuplek

turisticnodrustvo