logotip1

    E: obcina.duplek@duplek.si | T: 02 684 09 11

Napovednik dogodkov

Ni dogodkov

Uradne ure

Ponedeljek

od 8.00 do 14.00 ure

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

od 8.00 do 12.00 ure in
od 13.00 do 16.00 ure

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

od 8.00 do 12.00 ure

Zadnji razpisi in objave

Projekti v teku

Vremenska napoved

Cloudy

16°C

Duplek

Četrtek 13°C / 20°C SP_WEATHER_AM_LIGHT_RAIN
Petek 13°C / 22°C Showers
Sobota 13°C / 22°C Rain

banner volitve

mojaobcina.si.fw

Novice in obvestila

Navodilo o plakatiranju na območju občine Duplek v času volilne kampanje za izvedbo lokalnih volitev 2014

Avg 18, 2014
Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ( Uradni list RS, št.…

Pogoji za uporabo dvoran za organizacijo predvolilnih shodov na območju občine Duplek za izvedbo lokalnih volitev 2014

Avg 18, 2014
Na podlagi 4. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ( Uradni list RS, št.…

Obvestilo o spremenjenih uradnih urah v Krajevnem uradu Duplek od 4.8.2014

Jul 31, 2014
Iz Upravne enote Maribor so sporočili, da bo Krajevni urad Duplek od 4.8.2014 posloval -…

Namera o prodaji traktorske kosilnice Husqvarna

Jul 27, 2014
NAMERA O PRODAJI PREMIČNEGA PREMOŽENJA Na podlagi 34. člena Zakona o stvarnem premoženju…

Motena dobava električne energije, 25.7.2014 od 8.30 do 11.30

Jul 25, 2014
iz Elektra Maribor so nas obvestili, da danes na območju Sp. Dupleka ne bo električne…

Obvestilo o obveznem zatiranju ambrozije

Jul 15, 2014
S strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin smo prejeli obvestilo o…

Dogodki in prireditve

Jul 18, 2014

Dan nogometa v občini Duplek

Še ena sezona se je zaključila in po vzoru preteklih let smo tudi tokrat organizirali dan…
Jun 17, 2014

7. srednjeveški dan na gradu Vurberk

Ljubitelji zgodovinske dediščine in mitoloških izročil o kačjem gradu so ponovno doživeli…
Maj 16, 2014

Nova igrala na Vurberku in v Zimici

Glede na prihajajoče toplejše dni in preživljanje večine prostega časa na prostem, smo v…
Apr 18, 2014

Tudi letos smo izvedli spomladansko akcijo čiščenja okolja v občini Duplek

V Občini Duplek že tradicionalno vsako leto organiziramo spomladansko čistilno akcijo…
Mar 24, 2014

Mednarodni simpozij in otvoritev stalne razstave na Vurberku

V petek, 21.3.2014 je v Kulturnem domu Korena potekal mednarodni simpozij z naslovom Rusi…

Vloge in obrazci

Izobraževanje in otroško varstvo

Vloga za uveljavitev pravice do denarnega prispevka ob rojstvu otroka

Za novorojenčke, ki imajo z enim od staršev prijavljeno stalno prebivališče v Občini Duplek, lahko starši vložijo vlogo za uveljavitev denarnega prispevka za novorojenčke. Vlogo je mogoče vložiti po tem, ko pridobijo davčno številko za otroka. Vloga se vloži na obrazcu , ki je priložen K vlogi je treba priložiti še izjavo za Poštno banko. Oba obrazca sta objavljena v prilogi. Rok za vložitev vloge je 9 mesecev od dne otrokovega rojstva.

Okolje in prostor

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Po 143. členu Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini v kateri gradi objekt. Po 144. členu ZUreP-1 je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZG

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZON

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZVKD-1

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZPN

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo soglasja k PGD

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za izdajo kopij kartografskih delov prostorskih aktov

Obrazec - pobuda za spremembo namembnosti zemljišč

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov

Nadomestilo za uporabo stavbnih
Socialno varstvo
Splošno

Vloga za vračilo plačane takse

Povračilo upravne takse je po Zakonu o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 88/2010) možno v primerih, kot jih navajata 17. in 18. člen zakona. Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil. Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.«. Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.«. Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi. Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.

 

piso

mb knjiznica

euprava

turisticno-drustvo-vurberk

osnovnasoladuplek

turisticnodrustvo