logotip1

    E: obcina.duplek@duplek.si | T: 02 684 09 11

 

DrsanjeDuplek2014

Napovednik dogodkov

Feb
04.
ob 17:00

4. seja občinskega sveta občine Duplek

Uradne ure

Ponedeljek

od 8.00 do 14.00 ure

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

od 8.00 do 12.00 ure in
od 13.00 do 16.00 ure

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

od 8.00 do 12.00 ure

Zadnji razpisi in objave

Projekti v teku

Vremenska napoved

Fair

1°C

Duplek

Sreda -2°C / 4°C Sunny
Četrtek 1°C / 4°C PM showers
Petek -7°C / 2°C SP_WEATHER_RAIN_SNOW

banner volitve

mojaobcina.si.fw

Novice in obvestila

4. redna seja občinskega sveta Občine Duplek

Jan 27, 2015
V sredo, 4.2.2015 bo potekala 4. redna seja občinskega sveta občine Duplek. Vabilo Gradivo

Obratovanje drsališča v prazničnih dneh

Dec 19, 2014
Drsališče v Spodnjem Dupleku bo v času od 19.12. do 1.1.2015 obratovalo po naslednjem…

Izšla je nova številka Novic občine Duplek

Dec 19, 2014
Ob koncu leta smo za vas pripravili novo številko Novic občine Duplek, v katerih lahko…

Razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem

Dec 19, 2014
Občina Duplek ponovno objavlja razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. Vloge…

Poslovanje z e-računi od 1.1.2015

Dec 15, 2014
V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike…

Dogodki in prireditve

Dec 02, 2014

Župan sprejel odličnjake

Župan Mitja Horvat je 18. novembra 2014 sprejel najboljše učence Osnovne šole Duplek in…
Sep 26, 2014

"Trgatev 2014"

V petek, 26.9.2014 je na dvorišču Osnovne šole Duplek potekala četrta trgatev potomke…
img 6264
Sep 05, 2014

Župan sprejel prvošolce

Župan Mitja Horvat je na prvi šolski dan sprejel prvošolčke v šolah občine Duplek.…
Jul 18, 2014

Dan nogometa v občini Duplek

Še ena sezona se je zaključila in po vzoru preteklih let smo tudi tokrat organizirali dan…
Jun 17, 2014

7. srednjeveški dan na gradu Vurberk

Ljubitelji zgodovinske dediščine in mitoloških izročil o kačjem gradu so ponovno doživeli…

Vloge in obrazci

Izobraževanje in otroško varstvo

Vloga za uveljavitev pravice do denarnega prispevka ob rojstvu otroka

Za novorojenčke, ki imajo z enim od staršev prijavljeno stalno prebivališče v Občini Duplek, lahko starši vložijo vlogo za uveljavitev denarnega prispevka za novorojenčke. Vlogo je mogoče vložiti po tem, ko pridobijo davčno številko za otroka. Vloga se vloži na obrazcu , ki je priložen K vlogi je treba priložiti še izjavo za Poštno banko. Oba obrazca sta objavljena v prilogi. Rok za vložitev vloge je 9 mesecev od dne otrokovega rojstva.

Okolje in prostor

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Po 143. členu Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini v kateri gradi objekt. Po 144. členu ZUreP-1 je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZG

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZON

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZVKD-1

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZPN

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo soglasja k PGD

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za izdajo kopij kartografskih delov prostorskih aktov

Obrazec - pobuda za spremembo namembnosti zemljišč

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov

Nadomestilo za uporabo stavbnih
Socialno varstvo
Splošno

Vloga za vračilo plačane takse

Povračilo upravne takse je po Zakonu o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 88/2010) možno v primerih, kot jih navajata 17. in 18. člen zakona. Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil. Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.«. Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.«. Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi. Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.

 

piso

mb knjiznica

euprava

turisticno-drustvo-vurberk

osnovnasoladuplek

turisticnodrustvo