logotip1

    E: obcina.duplek@duplek.si | T: 02 684 09 11

Napovednik dogodkov

Mar
28.
ob 08:00

Čistilna akcija 2015

Uradne ure

Ponedeljek

od 8.00 do 14.00 ure

Torek

Ni uradnih ur

Sreda

od 8.00 do 12.00 ure in
od 13.00 do 16.00 ure

Četrtek

Ni uradnih ur

Petek

od 8.00 do 12.00 ure

Zadnji razpisi in objave

Projekti v teku

banner volitve

mojaobcina.si.fw

Novice in obvestila

Razpisi za sofinanciranje programov društev

Mar 27, 2015
Objavljamo javne razpise za sofinanciranje programov društev na področju: - turizma -…

Sklep o dodeljevanju sponzorskih sredstev v letu 2015

Mar 13, 2015
Dne 10.3.2015 je župan sprejel Sklep o dodeljevanju sponzorskih sredstev v letu 2015.…

Obvestilo Mariborskega vodovoda o skladnosti pitne vode v občini Duplek

Mar 12, 2015
Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d. tudi v letu 2014, tako kot do sedaj,…

Odvoz kosovnih odpadkov

Mar 11, 2015
Čisto mesto Ptuj pričenja z akcijo odvoza kosovnih odpadkov. V ta namen so na položnicah…

Uvedba upravne takse za izdajo potrdila o namenski rabi

Mar 09, 2015
Z dnem 15.3.2015 vstopi v veljavo Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin…

Obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - usklajenost podatkov z registrom nepremičnin

Mar 05, 2015
Po razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine ostaja nadomestilo za uporabo stavbnega…

Dogodki in prireditve

Feb 23, 2015

Pustna povorka 2015

zmagovalca otroci
Jan 30, 2015

Zimske igre 2015

V soboto, 24.1.2015, so na drsališču v Spodnjem Dupleku potekale dobrodelne zimske igre…
Dec 02, 2014

Župan sprejel odličnjake

Župan Mitja Horvat je 18. novembra 2014 sprejel najboljše učence Osnovne šole Duplek in…
Sep 26, 2014

"Trgatev 2014"

V petek, 26.9.2014 je na dvorišču Osnovne šole Duplek potekala četrta trgatev potomke…
img 6264
Sep 05, 2014

Župan sprejel prvošolce

Župan Mitja Horvat je na prvi šolski dan sprejel prvošolčke v šolah občine Duplek.…

Vloge in obrazci

Izobraževanje in otroško varstvo

Vloga za uveljavitev pravice do denarnega prispevka ob rojstvu otroka

Za novorojenčke, ki imajo z enim od staršev prijavljeno stalno prebivališče v Občini Duplek, lahko starši vložijo vlogo za uveljavitev denarnega prispevka za novorojenčke. Vlogo je mogoče vložiti po tem, ko pridobijo davčno številko za otroka. Vloga se vloži na obrazcu , ki je priložen K vlogi je treba priložiti še izjavo za Poštno banko. Oba obrazca sta objavljena v prilogi. Rok za vložitev vloge je 9 mesecev od dne otrokovega rojstva.

Okolje in prostor

Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo

Vloga za odmero komunalnega prispevka

Po 143. členu Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 je komunalni prispevek plačilo dela stroškov opremljanja zemljišč z lokalno komunalno infrastrukturo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini v kateri gradi objekt. Po 144. členu ZUreP-1 je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na objekte in omrežja lokalne komunalne infrastrukture ali ki povečuje priključno moč obstoječih priključkov. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov od objekta do lokalne komunalne infrastrukture. Komunalni prispevek odmeri pristojni občinski organ z odločbo, zoper katero je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZG

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZON

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZVKD-1

Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po ZPN

Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča

Vloga za izdajo soglasja k PGD

Vloga za izdajo projektnih pogojev

Vloga za izdajo kopij kartografskih delov prostorskih aktov

Obrazec - pobuda za spremembo namembnosti zemljišč

Vloga za izdajo soglasja za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste

Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto

Vloga za izdajo soglasja za napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov

Nadomestilo za uporabo stavbnih
Socialno varstvo
Splošno

Vloga za vračilo plačane takse

Povračilo upravne takse je po Zakonu o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št. 42/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 126/2007 in 88/2010) možno v primerih, kot jih navajata 17. in 18. člen zakona. Pravico do vračila vse ali preveč plačane takse ima, kdor je plačal takso, ki je ni bil dolžan plačati, ali je plačal takso v višjem znesku, kot je predpisana, ali je plačal takso za dokument ali dejanje, ki ga organ ni izdal ali opravil, ali za pritožbo ali drugo pravno sredstvo, ki mu je organ ugodil. Preveč plačana taksa, višja od 18,12 eura, se vrne po uradni dolžnosti. O vračilu odloči organ s sklepom. Taksa se vrne v 30 dneh od izdaje sklepa.«. Ne glede na višino preveč plačane takse lahko vračilo zahteva tudi taksni zavezanec.«. Taksni zavezanec lahko zahteva vrnitev takse z zahtevkom, ki ga vloži najpozneje v 60 dneh od dneva, ko je bila taksa pomotoma plačana oziroma od dneva, ko je izvedel, da dejanje ni bilo opravljeno ali dokument izdan oziroma od dneva, ko je bila izdana odločba, s katero se je ugodilo pritožbi. Vrnitve takse ni več mogoče zahtevati po preteku dveh let od dneva, ko je bila plačana.

 

piso

mb knjiznica

euprava

turisticno-drustvo-vurberk

osnovnasoladuplek

turisticnodrustvo