Uradna spletna stran Občine Duplek
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija
  • Naslovna fotografija

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN Mastercard Visa Maestro Activa American Express Diners club NLB Klik Hal mBills
Standardne e-vloge (obrazci)
Predlog za sklenitev dogovora za odpust dolga
Taksa: Brezplačno
Vloga za oprostitev plačila komunalnega prispevka za priključitev na kanalizacijo
Taksa: Brezplačno
Vloga za subvencioniran odvoz salonitne kritine
Taksa: Brezplačno
Vloga za subvencioniran prevzem manjše količine odpadne salonitne kritine v Zbirnem centru Duplek
Taksa: Brezplačno
Vloga za prijavo obratovalnega časa gostinskega lokala/kmetije
Taksa: Brezplačno
Vloga za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala/kmetije
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo soglasja za postavitev spomenika
Taksa: Brezplačno
Splošna vloga
Taksa: 4,50 EUR (za e-vloge Brezplačno)
Izobraževanje in otroško varstvo
Vloga za uveljavitev pravice do denarnega prispevka ob rojstvu otroka
Taksa: Brezplačno
Okolje in prostor
Vloga za zaporo občinske ceste zaradi prireditve / del
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o prostorskem načrtovanju
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo mnenja pred izdajo gradbenega dovoljenja
Taksa: Brezplačno
Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o ohranjanju narave
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po Zakonu o gozdovih
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo kopije kartografskega dela prostorskega akta
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja upravljavca ceste za gradnjo in postavljanje objektov in naprav v varovalnem pasu ceste
Taksa: 40,70 EUR
Vloga za izdajo soglasja za priključek na občinsko cesto
Taksa: 29,50 EUR
Vloga za izdajo soglasja za napeljevanje podzemnih in nadzemnih vodov in naprav
Taksa: 40,70 EUR
Varstvo osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno