Uradna spletna stran Občine Duplek

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • JEAN BOHORČ
  • PETER ZAJC
  • MARKO RAHLE
  • SIMON POŠTRAK
  • MARJAN VRBNJAK

Mandatno obdobje 2018 do 2022

28.03.2019 ob 17.00
13.03.2019 ob 17.00

Mandatno obdobje 2014 do 2018