Začetek delovanja Skupne občinske uprave Maribor

17.01.2020 Dejan S.