Vloga za izdajo kopije kartografskega dela prostorskega akta

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov