Dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja enote urejanja prostora VF-3, v k.o. Vurberk; ID 2682

1. 8. 2022 Natalija J. (Uprava)