Javno naznanilo javne razgrnitve pobude in elaborata 9. Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP SG-1 v OPN občine Duplek – ID: 4085

25. 3. 2024 Monika K. (Uprava)