Javno naznanilo javne razgrnitve pobude in elaborata 12. Lokacijske preveritve za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP SG-1 v OPN občine Duplek – ID: 4213

3. 6. 2024 Monika K. (Uprava)