Vloga za izdajo potrdila o predkupni pravici po Zakonu o gozdovih

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE