Uradna spletna stran Občine Duplek

Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o prostorskem načrtovanju

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo : NE