Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice – Vloga za izdajo izjave, da se predkupna pravica ne uveljavlja

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE