Uradna spletna stran Občine Duplek

Ponudba za odkup zemljišča nosilcu predkupne pravice – Vloga za izdajo izjave, da se predkupna pravica ne uveljavlja