Uradna spletna stran Občine Duplek

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo : NE