Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice po Zakonu o varstvu kulturne dediščine (ZVKD)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE