Javno naročilo »IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«

15.11.2019 Dejan S.