Javno naročilo »OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU PROJEKTA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE - OBČINA DUPLEK; DOGRADITEV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA OBMOČJU AGLOMERACIJE ID 16458 ZG. DUPLEK«

15.11.2019 Dejan S.