Javno naročilo »STORITVE SVETOVALNEGA INŽENIRJA IN NADZORNIKA PRI IZVEDBI PROJEKTA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE – OBČINA DUPLEK«

15.11.2019 Dejan S.